Browsing Category

Erkek Sağlığı

Erkek Sağlığı, Manşet, Tüp Bebek,

Erkeklerde Sık Sık Boşalmanın Sperm Üzerinde Etkisi

Özellikle sperm sayısı düşük olan erkeklere, sık olarak boşalmanın (aşırı mastürbasyon veya cinsel ilişki) sperm rezervleri üzerindeki negatif etkisi dolayısıyla sperm miktarının azalmasına yol açtığı belirtilmelidir.  Çocuk sahibi olamama yani kısırlık nedeni ile doktora başvuran çiftlerin yaklaşık yüzde 5’inde cinsel

Erkek Sağlığı, Manşet,

Y Mikrodelesyon Testi Nedir?

Azo­os­per­mik er­kek­le­rin yak­la­şık yüz­de 10 ka­da­rın­da pe­ri­fe­rik kar­yo­tip ana­li­zin­de Kli­ne­fel­ter Sen­dro­mu ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bir X kro­mo­zo­mu­nun faz­la­dan bu­lun­ma­sı; 47,XXY kro­mo­zom ya­pı­sı mev­cut­tur. Bu er­kek­ler­de uzun boy, uzun kol ve ba­cak­lar, vü­cut kıl­lan­ma­sın­da azal­ma, gö­ğüs­ler­de bü­yü­me, ka­dın ti­pin­de yağ­lan­ma, tes­tis bo­yut­la­rın­da