"y kromozonu" ile İlişikli yazılar

  • Y Mikrodelesyon Testi Nedir?

    Azo­os­per­mik er­kek­le­rin yak­la­şık yüz­de 10 ka­da­rın­da pe­ri­fe­rik kar­yo­tip ana­li­zin­de Kli­ne­fel­ter Sen­dro­mu ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bir X

    0 812 13 Mart 2014