"Tüp bebekte trans­fer" ile İlişikli yazılar

  • Tüp Bebek

    Tüp be­bek te­da­vi­si ön­ce­ki te­da­vi­le­re oran­la da­ha yo­ğun ve yo­ru­cu bir te­da­vi­dir. Do­la­yı­sıy­la, tüp be­bek

    0 67124 15 Şubat 2013