"rahim filmi ne kadar" ile İlişikli yazılar

  • Kadınların Korkulu Rüyası [Rahim Filmi]

      Ka­dın­la­rın kor­ku­lu rü­ya­sı ha­li­ne ge­len ra­him fil­mi ya da tıp­ta­ki is­miy­le his­te­ro­sal­pin­gog­ra­fi (HSG), ra­him

    0 853 14 Mart 2014
  • Rahim Filmi (HSG) nedir?

    Kadınların korkulu rüyası haline gelen rahim filmi ya da tıptaki ismiyle histerosalpingografi (HSG), rahim boşluğu

    0 754 3 Mayıs 2013