"İnfertil" ile İlişikli yazılar

  • Çocuk İsteğinde İlk Muayene

    1) Has­ta eği­ti­mi: Has­ta­la­rın bi­linç­len­di­ril­me­si te­da­vi­nin en önem­li aşa­ma­sı­dır. Bun­dan do­la­yı has­ta­la­ra üre­me fiz­yo­lo­ji­si hak­kın­da

    0 1030 14 Şubat 2013