"aşılama tedavisinde kaç yumurta oluşur" ile İlişikli yazılar

  • Aşılama Tedavisi Nasıl Yapılır?

    Yu­murt­la­ma ta­ki­bi­nin bir üst ba­sa­ma­ğı ola­rak gö­rü­len aşı­la­ma te­da­vi­si­ne (in­tra­ute­rin in­se­mi­nas­yon, IU­I) ge­çi­yo­ruz ar­tık. As­lın­da

    3 932 24 Haziran 2013
  • Aşılama Tedavisi (inseminasyon)

    Rahim içi inseminasyon (Aşılama) veya suni inseminasyonda amaç,döllenmeye yardım etmek için aktif spermi yumurtaya yakın

    7 1379 22 Mart 2013