Hipogonadizm nedir? Kadınlarda Ve Erkeklerde

Paylaş
 

Hipogonadizm; erkekte testis, kadında yumurtalıklar ta­rafından salgılanan seks hormonlarının  yapımının yetersiz­liğidir. Kadınlık hormonu östrojen ve erkeklik hormonu androjen seks hormonlarıdır.. Bu hor­monları salgılayan organlar (gonadlar), ka­dında yumurtalıklar (overler) ve erkekte testislerdir. Normalde beyinde  hipotalamusda  salgılanan hormonlar (GnRH)ve hipofiz bezinden gonadları uyarıcı hormonların (FSH ve LH) yapımı­nı sağlar. Dolaşıma salınan FSH ve LH ise kadında overleri, erkekte ise testisleri uya­rarak ergenlik çağında cinsiyet özellikleri­nin normal olarak gelişmesinden sorumlu seks hormonlarının yapımını sağlar. Bu sis­temde herhangi bir noktada meydana gelen aksaklıklar seks hormonu yapı­mında ve seksüel gelişimde ve tabii üreme fonksiyonlarında bozukluklara neden olur.

Hipogonadizm belirtileri

Ergenlik döneminde  kızların boyunun uzaması, meme geli­şimi, genital bölge ve koltuk altında kıllanmaları, ve adetlerin başlaması beklenir. Erkeklerde ise boyunun uzaması, testis boyutla­rında büyüme, genital bölge ve koltuk al­tında kıllanma ve sakal gelişimi aynı şekilde normal olarak beklenir.

Hipogonad hastalar ise ergenlik dönemine girme­yebilir ya da bu dönemde beklenen deği­şiklikler gecikebilir veya tam olmayabilir. Hipogonadizmin belirli formlarında boy kısalığı ve Kalmann sendromunda koku al­mada bozukluk olabilir. Ergenlik çağı geli­şimini normal olarak tamamlamış ancak da­ha ileri yaşlarda hipogonadizm oluşan has­talarda cinsel istek (libido) kaybı ve kısırlık olabilir, (ciltte incelme ve kırışıklıklar, geni­tal bölge kıllarında azalma, kemik kitlesi kaybı (osteoporoz), erkeklerde sakal ve vü­cut kıllarında seyrelme, testis boyutlarında küçülme, meme büyümesi (jinekomasti), ereksiyon ve ejakülasyon kaybı, kadınlarda sıcak basması ve adetlerin kesilmesi söz ko­nusudur. Hipogonad hastalarda konsan­trasyon güçlüğü, anksiyete (bunaltı), ve ay­rıca depresyon gibi duygu durum bozuk­lukları da görülebilir.

Tanı:

Tanıda detaylı öykü ve fizik inceleme önemlidir. Ayrıca kanda gonad uyarıcı hor­monlar, östrojenler ve androjenler başta ol­mak üzere değişik hormonların ölçümleri yapılır. Dışarıdan sentetik hormonlar veri­lerek yapılan testlerde kan hormon düzey­lerinin ölçülmesi, hipofiz bezinin ve gonadların radyolojik görüntüleme metotları kullanılarak değerlendirilmesi, kalıtsal bo­zuklukların saptanması için kromozom analizi veya moleküler genetik çalışmaların yapılması gerekebilir. Ayrıca erkeklerde se­men analizi ve testis biyopsisi gerekli olabi­lir.

Tedavi:

Hipogonadizmin altında yatan ne­denlere bağlı olarak düzenlenmelidir.

Değişik hipo­gonadizm formlarında GnRH enjeksiyonları kullanılabilir. Ağız yoluyla, enjeksiyon şek­linde ya da cilt uygulamaları ile erkeklerde testosteron, kadınlarda östrojen tedavisi verilir. Hipogonad hastalarda çocuk isteği durumunda sentetik gonad uyarıcı hor­monların kullanılması ya da yardımcı üre­me tekniklerine yani tüp bebek tedavisine  başvurulması gerecektir.

Bu yazı 369 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak