Azospermi ve Tese Ameliyatları

Paylaş
 

Azospermi tanısı koyulan yani[ sperm testlerinde spermi çok az yada hiç olmayan] ve spermlerin cerrahi yöntemlerle elde edildiği olgularda sperm konsantrasyonu normal olan çiftlere  benzer gebelik sonuçları elde edilmektedir.Bu nedenle semen de hiç sperm olmayan yada total immotil sperm tablosuyla karşılaşıldığında testislerden elde edilen spermler günümüzde  güvenle kullanılabilmektedir.

Sperm miktarının 1 ml.den az olduğu olgularda postejakülat idrar analizi ile retrograt ejakülasyon ihtimali araştırılır.Kriptorşidizm ve kistik fibrozis gibi azospermiye neden olan risk faktörlerinin anlaşılabilmesi için hastadan tam bir anamnez öykü alınmalıdır. Kriptoşidizm ve 8ml.den düşük testiküler kapasitesi olan hastalar büyük olasılıkla non-obstrüktif azospermi [NOA] gösterilirken,bilateral vas defans yokluğu,16ml.den büyük testiküler hacim ve kaput epididimisde genişleme obstrüktif azosperminin göstergesidir. Non-obstrüktif azospermi,testislerde hiç sperm üretiminin olmaması veya çok az gerçekleşmesidirve buna bağlı olarak ejakulatta sperm bulunmayabilir. Non -obstrüktif azospermik bireylerde testis hacmi küçük,FSH  düzeyi yüksek ve epididimisler boş olabilir,histolojik incelemede ise Sertoli cell-onlyimaturasyon arresti ve hipospermatogenezis bulguları ile karşılaşılabilir.

Testis biyopsi ile elde edile spermler hareketsiz vaya çok zayıf,yerinde hareketli olabilirler.İn vitro koşullarında bir kaç saat inkübasyonun ardından spermler bir miktar hareketlenebilir.Başlangıçta hareketin olmaması;spermlerin hareketsiz olmamasından değil ,henüz hareket kazanmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Testis biyopsilerinde sperm gözlenmeyen hastalarda,immatür germ hücrelerinin spermatid ve spermatosit kullanımı söz konusu olabilmektedir.Her ne kadar bu uygulamada ki olasılık düşük olsa da sağlıklı doğum vakaları bildirilmiştir. Ancak implatasyonun düşük olması ve gebelik oranlarının düşük olması nedeniyele spermatogenetik hücrelerin tüp bebekte kullanımı yaygınlık kazanmamıştır.

Bu yazı 751 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir yorum bırak