"24 Haziran, 2013" yazıları

  • Aşılama Tedavisi Nasıl Yapılır?

    Yu­murt­la­ma ta­ki­bi­nin bir üst ba­sa­ma­ğı ola­rak gö­rü­len aşı­la­ma te­da­vi­si­ne (in­tra­ute­rin in­se­mi­nas­yon, IU­I) ge­çi­yo­ruz ar­tık. As­lın­da

    3 971 24 Haziran 2013