"15 Şubat, 2013" yazıları

 • Tüp Bebek Sonrası

  Tüp Bebek tedavisinde trans­fer iş­le­mi­ni ji­ne­kol­ijik mu­aye­ne ola­rak dü­şün­me­niz ye­ter­li­dir. As­lın­da tüp bebek te­da­visi­nin en

  1 887 15 Şubat 2013
 • Tüp Bebek İşleminde Embriyo Transferi Sonrası

  Tüp bebek işleminde embriyo transferi sonrası dikkat edilmesi gerekenler

  0 784 15 Şubat 2013
 • Tüp Bebek Merkezleri

  Tüp be­bek mer­ke­zi­ne baş­vu­ran bir çift açı­sın­dan ba­kı­lır­sa, en önem­li so­ru ‘ba­şa­rı­lı bir tüp be­bek

  1 811 15 Şubat 2013
 • Tüp Bebek

  Tüp be­bek te­da­vi­si ön­ce­ki te­da­vi­le­re oran­la da­ha yo­ğun ve yo­ru­cu bir te­da­vi­dir. Do­la­yı­sıy­la, tüp be­bek

  0 67180 15 Şubat 2013
 • Neden Gebe Kalamadığınızı Bilmiyormusunuz? Açıklanamayan İnfertilite-Kısırlık

  Açıklanamayan İnfertilite-Kısırlık Açık­la­na­ma­yan in­fer­ti­li­te her şe­yin in­ce­len­me­si­ne kar­şın or­ta­ya bir se­be­bin ko­na­ma­dı­ğı du­rum­la­rın hep­si­dir. Se­bep

  0 760 15 Şubat 2013
 • Yumurtalık Yaşlanması

                                                                                                                                                                         Ovü­las­yon [yumurtlama] ne za­man olur? Ka­dın­lar­da ovü­las­yon (yu­murt­la­ma) adet dön­gü­sü­nün be­lir­li bir gü­nün­de ol­mak­ta­dır.

  0 792 15 Şubat 2013
 • Tüp Bebek Tedavisindeki Yeni Yaklaşımlar

  Tüp bebekte ki yeni yaklaşımlar. Tüp bebek konusunda günümüzde uygulanan bazı yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

  0 711 15 Şubat 2013